Dr. Dobos Anita

Ügyvédi és ingatlaniroda
 
  Iroda: 1184 Budapest, Építő út 32/A. I/5.
Telefon: 06 30 249 5539
2019. július 23. kedd
Ha kell egy ügyvéd...

Kérem, engedje meg, hogy bemutatkozzam!

Dr. Dobos Anita vagyok, 1981. január 6-án születtem. Jogi diplomámat 2004 júniusában, a Debreceni Egyetemen (korábban Kossuth Lajos Tudományegyetem) cum laude minősítéssel szereztem. Ezt követően ügyvédjelöltként, majd egy államigazgatási szervnél (adóhatóságnál) helyezkedtem el. A közigazgatási szakvizsgát jeles, a jogi szakvizsgát pedig jó minősítéssel tettem le.

Jelenleg, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaként, mint egyéni ügyvéd állok ügyfeleim rendelkezésére. Célom, hogy a hozzám forduló személyek jogi problémáit megelégedettségükre, ügyfélközpontúan és professzionálisan oldjam meg. Megítélésem szerint mindez magában foglalja a magas szakmai színvonalat, a hatékony, azaz gyors és pontos ügyintézést, valamint a korrekt tájékoztatást, mivel e jellemzők csak együttesen eredményezhetik az ügyfél és az ügyvéd közötti bizalmi kapcsolat kialakulását.
Ügyvédként elsősorban az alábbi kiemelt szakterületeken adok jogi tanácsokat, szerkesztek okiratokat és látok el képviseletet:

• Adójog
ellenőrzés és adóigazgatási eljárásban való adóhatóság előtti képviselet, észrevételek, fellebbezések készítése; illeték ügyek

• Családjog
házassági bontóper; házassági szerződés; gyermek-elhelyezési per; gyermektartásdíj felemelése, illetve leszállítása iránti per

• Szerződések joga
ingó és ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó szerződések /adásvétel, ajándékozás, csere stb./ elkészítése, ellenjegyzése, módosítása, felbontása teljes körű földhivatali ügyintézéssel; bérleti szerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés stb. készítése; letétkezelés

• Társasági jog
gazdasági társaságok és társadalmi szervezetek /alapítványok, egyesületek/ megalapításával, módosításával kapcsolatos teljes körű jogi szolgáltatás /okiratszerkesztés, képviselet cégbejegyzési eljárásban/; gazdasági társaságok állandó képviselete; társaságok adásvétele; csőd- és felszámolási eljárás, végelszámolás; székhelyszolgáltatás

• Büntetőjog
büntetőjogi képviselet nyomozati szakban, illetve bírósági eljárás során

• Öröklési jog
képviselet hagyatéki eljárásban; végrendelet készítése; végrendelet megtámadása esetén a peres eljárásban képviselet; tartási szerződés, életjáradéki szerződés készítése

• Munkajog
munkaviszonnyal, közalkalmazotti és köztisztviselő jogviszonnyal összefüggő tanácsadás, szerződések és beadványok elkészítése, valamint képviselet ellátása; a munkaviszony megszüntetésének jogszerűségi vizsgálata; kártérítési ügyek intézése; a munkaerő kölcsönzéssel kapcsolatos ügyek intézése; munkavédelmi kérdésekkel összefüggő ügyek intézése; képviselet ellátása munkaügyi vitákban, peres és peren kívüli ügyekben

• Követelésbehajtás
tanácsadás polgári jogi követelések érvényesítésével, elhárításával, kapcsolatban, megfelelően dokumentált követelések behajtása; az ügyfél igényeinek érvényesítése felszámolási, fizetési meghagyásos és/vagy polgári peres eljárásban; a megbízó ellen támasztott alaptalan követelések, kártérítési- és más igények elhárítása peren kívüli, nemperes és polgári peres eljárásban, jogi tanácsadás és képviselet végrehajtási eljárásban

• Székhelyszolgáltatás
a Megbízott által kötött szerződés alapján vállalom az ügyvédi székhelyszolgáltatásról szóló 49/2007. (XI.14.) IRM rendelet előírásainak megfelelő székhelyszolgáltatás nyújtását

• Offshore cégalapítás közvetítés
Offshore cég alapításának lehetősége biztosított az Arab Emirátusokban, Cipruson, Panamában és egyéb offshore országokban, mint például Belize-ben, Seychelles szigeteken, vagy BVI-on (British Virgin Islands).

A szakterületeimen idegen - angol és német - nyelvű okiratszerkesztés lehetősége is biztosított!